प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२० (अद्यावधिक मिति : २०२०-०६-१५)

"राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत् स्वेच्छिक कर सहभागिताको अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी स्वस्थ अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउने ।